ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Veikla kolegijoje

Studentai kviečiami aktyviai dalyvauti įvairiose Šv. Ignaco Lojolos kolegijos veiklose.

Medijų centre įrengta savarankiškų studijų erdvė, kurioje veikia bevielis ryšys, įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, atvirose lentynose prieinamos studijoms reikalingos knygos, naujausi profesiniai žurnalai, metodinė medžiaga, informaciniai bukletai apie profesinės karjeros planavimą ir kita. Studentams ir darbuotojams teikiama pagalba informacijos išteklių paieškos klausimais.

Kolegijos praktinėje bazėje Palangoje įrengta mokomoji studentų kavinė, kurioje Svetingumo vadybos bei Kulinarinio meno studijų programų studentai turi galimybes atlikti maisto gamybos technologijų ir svečių aptarnavimo praktiką. Kavinė aprūpinta būtinomis serviravimo priemonėmis, baro ir virtuvės įranga. Maisto gamybos technologijų laboratorijoje yra įrengti šaldymo įrenginiai, praktiniam darbui skirta specializuota maisto gamybos technologijų įranga.

Kolegijoje ypač skatinama savanoriška studentų veikla. Tai puiki galimybė atsiskleisti, įgyti naujų profesinių įgūdžių, praplėsti akiratį, užmegzti pažinčių. Be to, tai padeda ugdyti pilietinį aktyvumą, visuomeniškumą, supratingumą, socialinį atsakingumą.

Studentai taip pat kviečiami prisijungti prie ILK Studentų atstovybės, kuri veikliai prisideda prie demokratinės, šiuolaikinės ir efektyvios aukštojo mokslo ir ILK studijų sistemos, rūpinasi studentų socialine gerove, skatina studentų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma