ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Tarptautiniai ryšiai

ERASMUS+

ERASMUS+ atranka

Gavus dotaciją tarptautinio mobilumo veikloms įgyvendinti iš valstybės biudžeto, EK ir ES struktūrinių fondų lėšų, skelbiama atranka studentų studijoms užsienio aukštosiose mokyklose arba praktikai užsienio įmonėse ir personalo/dėstytojų dėstymo ir mokymosi vizitams. Informaciją apie artimiausią atranką paskelbsime šiame puslapyje.

Informaciniai renginiai apie ERASMUS+ programą

Informacija ruošiama.

ERASMUS: kas tai?

Europos Sąjungos programa ERASMUS yra sėkmingiausia pasaulyje mainų programa, skirta aukštųjų mokyklų bendradarbiavimui skatinti, studijų kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mainams remti. Šiuo metu programoje dalyvauja daugiau nei 90 proc. Europos aukštojo mokslo institucijų iš 34 šalių, tarp kurių – 28 ES šalys: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.

ERASMUS ir Šv. Ignaco Lojolos kolegija

2013 m. Šv. Ignaco Lojolos kolegijai (ILK) suteikta ERASMUS aukštojo mokslo chartija. Tai atvėrė galimybę dalyvauti ERASMUS+ programoje ir gauti finansinę paramą programos veikloms vykdyti. ERASMUS + programos galimybėmis pasinaudoję ILK studentai ir dėstytojai jau buvo išvykę į Prancūziją, Turkiją, Ispaniją, Italiją, Airiją, Latviją, Belgiją ir kitas šalis.


Informacija studentams


Informacija personalui


 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma