ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Svetingumo vadyba

Programos tikslas – parengti svetingumo vadybininką, gebantį savarankiškai ir efektyviai spręsti svetingumo problemas apgyvendinimo, maitinimo, SPA, poilsio paslaugų įmonėse: įvertinti turistinės vietovės infrastruktūrą, analizuoti rinkos poreikį, parengti ir įdiegti darniojo turizmo paslaugų paketus.

Programos valstybinis kodas: 6531LX015

Programos aprašas AIKOS sistemoje

Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis

Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų trukmė: nuolatinės – 3 metai*
(*Galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas.)

Programos apimtis kreditais: 180 ECTS

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Studijos ir praktika

Studijų moduliai: Įvadas į profesinės veiklos studijas; Profesinės komunikacijos pagrindai; Turizmo aplinkos pažinimas; Turizmo aplinkos įvertinimas; Turizmo verslas; Turizmo paslaugos I; Turizmo paslaugos II; Turizmo paslaugų tyrimai; Turizmo verslo valdymas I; Turizmo verslo valdymas II; Alternatyvus turizmas; Profesinės patirties sklaida.

Modulio elementai (studijų dalykai): Studijavimo pradmenys; Filosofijos pagrindai; Bendravimo psichologija; Specialybės kalbos kultūra; Užsienio kalba I (anglų); Užsienio kalba II (vokiečių); Turizmo paslaugos ir infrastruktūra; Aplinkos ir žmogaus sauga; Ekonomikos pagrindai; Rinkodaros pagrindai; Turizmo verslo organizavimo pagrindai; Turizmo informacinės ir rezervavimo sistemos; Svetingumo verslas ir etiketas; Apgyvendinimo paslaugos; Poilsio paslaugos; Maitinimo paslaugos; Kursinis darbas; Taikomieji tyrimai; Taikomoji matematika; Lietuvos turizmo ištekliai; Verslo teisės pagrindai; Vadybos pagrindai; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Buhalterinė apskaita; Svetingumo verslas; Svetingumo verslo marketingas; Svetingumo paslaugų pardavimas; Investicinių projektų rengimas ir valdymas; Baigiamojo darbo rengimas.

Pasirenkamieji modulio elementai (studijų dalykai): Informacinės technologijos; Informacijos dokumentavimas; “Nišinis” turizmas; Ekoturizmo pagrindai; Darniojo turizmo pagrindai; Tarpkultūrinė komunikacija.

Profesinės veiklos praktikos: Pažintinė praktika; Turizmo vadybos praktika; Viešbučių vadybos praktika; Restoranų vadybos praktika; Baigiamoji praktika. 

Profesinės karjeros galimybės

Įgytas verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikia teisę dirbti apgyvendinimo, maitinimo, poilsio paslaugų įmonėse, turizmo agentūrose bei SPA ir sveikatinimo centruose.

Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programas.

Priėmimo sąlygos

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I-III vietų laimėjimas*;
  2. profesinė patirtis. Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją (1 balas)*;
  3. bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karinės tarnybos baigimo pažymėjimas (0,5 balo)*;
  4. brandos darbo įvertinimas (Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 balai įvertinimas) (0,25 balo)*;
  5. dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (0,25 balo)*

 

Papildomus duomenis studentas pažymi pats pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma