ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Priėmimo tvarka

Studijų galimybės

Šv. Ignaco Lojolos kolegija yra nevalstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos pirmosios pakopos studijų programos, suteikiančios profesinio bakalauro laipsnį. Studijuoti galima nuolatine forma. Asmenys, stojantys į Kolegiją, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (VF), valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF/ST) bei valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

Priėmimo sąlygos ir tvarka

Tvarką, pagal kurią stojantieji priimami į Šv. Ignaco Lojolos kolegijos vykdomas studijų programas, nustato priėmimo taisyklės, kurios yra rengiamos ir tvirtinamos kiekvienais metais.

Bendrasis priėmimas

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO). Stojantieji į mūsų Kolegijos studijų programas per Bendrąjį priėmimą gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (VF), valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF/ST) ir valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. Daugiau informacijos apie Bendrąjį priėmimą į kolegines studijas

Stojantiesiems 2018 m.

2018 metų priėmimo į Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų programas taisyklės

Bendrojo 2018 m. priėmimo datos

Geriausiųjų eilės sudarymo tvarka 2018 m.

Metinė studijų kaina (2018 m.)

Minimalūs rodikliai stojantiems 2018 m. 

Stojantiesiems 2019 m. 

Minimalūs rodikliai stojantiesiems 2019 m.

Institucinis priėmimas

Institucinį priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta Kolegijos priėmimo komisija pagal Šv. Ignaco Lojolos kolegijos priėmimo taisyklėse nustatytą tvarką ir terminus. Stojantieji per Institucinį priėmimą gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Daugiau informacijos apie Institucinį priėmimą.

Užsieniečių priėmimas

Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, priėmimo sąlygas ir tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija. Išsamiau.

Priėmimo įforminimas

Priimtaisiais į Kolegiją laikomi tie asmenys, kurie atitinka stojantiesiems keliamus reikalavimus ir atlieka visas reikalingas priėmimo procedūras. Daugiau informacijos apie priėmimo į Kolegiją įforminimą.

Papildoma informacija

Informacija apie studijas ir priėmimą teikiama Kolegijoje (Vilniaus g. 29, Kaunas) darbo dienomis:

pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 9 iki 16 val.,
penktadieniais – nuo 9 iki 15 val.;
pietų pertrauka: 12–13 val.

Kontaktai pasiteirauti

Tel. (8 37) 20 02 60; (8 37) 24 26 25, el. p. priemimas@ilk.lt

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma