ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Priėmimo įforminimas

Pakviestieji studijuoti Kolegijoje privalo nustatytu terminu atvykti į Kolegiją įforminti priėmimą, t.y. pateikti nurodytus dokumentus ir pasirašyti studijų sutartį.

Pateikiami dokumentai

  • Pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti)
  • Brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, notaro ar kolegijos direktoriaus įgalioto asmens priėmimo komisijoje patvirtinti nuorašai (originalus parodyti, kopijas įteikti);
  • Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija(originalą parodyti, kopiją įteikti);
  • 1 fotonuotrauka (3×4 cm) (įteikti);
  • Kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

Papildomi dokumentai

Įforminant priėmimą taip pat pateikiami papildomi dokumentai:

  • pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos (originalą parodyti, kopiją įteikti);
  • diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
  • dokumentų, suteikiančių stojančiajam teisę į papildomus balus, priėmimo išimtis, lengvatas, kopijos (originalą parodyti, kopiją įteikti).

Dokumentai priimami Kolegijoje Vilniaus g. 29, Kaunas.

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma