ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Akademinė etika

Bendrieji Kolegijos akademinės etikos kodekso tikslai:

 • puoselėti ir įtvirtinti pagrindinius krikščioniškos akademinės veiklos vertybinius principus: tiesos ir doros siekimą, akademinę laisvę bei atsakingą naudojimąsi ja;
 • kurti demokratišką pasitikėjimą, kūrybingumą ir dvasingumą skatinančią atmosferą ILK;
 • tarpasmeninius ILK bendruomenės narių santykius grįsti evangelinėmis vertybėmis, pirmiausia – krikščioniška meile ir solidarumu;
 • sutelkti ILK dėstytojus ir studentus pripažinti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias akademinės srities vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, atsakingą toleranciją, profesinę, mokslinę bei pilietinę atsakomybę;
 • skatinti ILK bendruomenę etinį aspektą laikyti svarbia bet kokio klausimo sprendimo dalimi;
 • didinti steigėjų, socialinių partnerių ir visuomenės pasitikėjimą ILK veikla;
 • nubrėžti atsakingos tolerancijos ribas: reglamentuoti akademinės etikos požiūriu vengtiną elgesį;
 • padėti ILK bendruomenei vertinti ir spręsti konkrečias akademinio gyvenimo situacijas, kuriose iškyla etinio pobūdžio klausimai.

Kolegijos akademinės etikos kodeksas

Kolegijos etikos komiteto nariai

Komiteto pirmininkė - dr. V. Karaliūnaitė (Vadovė dvasiniam ugdymui/direktoriaus pavaduotoja)

 • Prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė, studijų ir mokslo vadovė/direktoriaus pavaduotoja
 • Inga Likienė, studijų programos kuratorė
 • Agnė Baltuškienė, studijų programos kuratorė
 • Rūta Marija Andriekienė, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto Andragogikos katedros profesorė
 • Domantas Ambrizas, Ortopedijos technologija studijų programos studentas
 • Erika Dragūnaitytė, Grožio terapija studijų programos studentė

Kolegijos etikos komiteto darbo reglamentas

Daugiau informacijos akademinės etikos klausimais - http://www.etika.gov.lt/lt/.

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos akademinės etikos atsiliepimų forma

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma